Penang Anime Matsuri 2016


















21-22 May 2016 Penang Anime Matsuri
 Dewan Sri Pinang, Esplanade

Junneez

在任何艰难的情况下,人类是可以生存的,主要是在于想获得多少。 生活,他得从心出发,世界给不了我们什么。加油!送给还在努力中的你。

No comments:

Post a Comment